גלאקומה-Glaucoma -ברקית

גלאוקומה הינה מחלת עיניים שכיחה אשר מהווה את הגורם השני לעיוורון בעולם המערבי.
קיימים מספר סוגים שונים של גלאוקומה, ביניהם, גלאוקומה של זווית פתוחה open angle glaucoma – השכיחה ביותר. המחלה מתקדמת בצורה איטית ובדרך כלל אינה מורגשת בכאב או בכל תסמין חיצוני אחר ולרוב מכונה "הגנב השקט של הראייה".

איבוד שדה הראיה ההיקפי הוא הראשון להיפגע ואינו מורגש עד לשלב מאוחר במחלה בעוד הראיה המרכזית נשמרת לאורך רוב שלבי המחלה ונפגעת רק בשלבים מתקדמים מאוד. מעקב מדויק למחלה מבוצע על-ידי בדיקת שדה ראייה ממוחשבת ומכשיר להדמיית רשתית OCT.

למחלה מספר גורמי סיכון המזוהה ביותר עמה והחשוב הוא לחץ תוך עיני גבוה. מחלת הגלאוקומה היא מחלת עיניים כרונית המתקדמת באיטיות. הטיפול במחלת הגלאוקומה נועד לעכב את התקדמות הנזק בעצב הראיה והפחתת צמצום שדה ראיה, בעיקר על ידי הורדת הלחץ בעין.