אסטגמציה – (ASTIGMATISM – עדשות צילינדר)

אסטגמטיזים מכונה "צילינדר" (גליל) בשל צורת העדשה הנדרשת על מנת לאפשר ראיה טובה.

ליקוי בתשבורת קרני האור על ידי הקרנית ו/או העדשה התוך עינית כך שבמקום שהאור ישבר באופן אחיד ויווצר פוקוס אחד – האור נשבר בצורה כזאת שנוצרים שני פוקוסים שונים, המרוחקים ביניהם. מצב זה גורם לטשטוש ראיה בראיה לרחוק ולקרוב.

חשוב לדעת כי אסטגמציזים – צילינדר איננה מחלה, אך יש מחלות עיניים הגורמות לצילינדר גבוה וחריג. במקרים אלו חשוב לבצע בדיקת מיפוי קרנית (טופוגרפיה) על מנת לזהות ולאבחן מבעוד מועד.